Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

sbt
22:25
Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge
Reposted frommissbrodka missbrodka viat-e-x-t t-e-x-t
22:19
4598 17b4 420
Reposted fromfelicka felicka viamountains mountains
sbt
22:19
3975 b774 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viamountains mountains
sbt
22:18
Przypadek to nic innego jak zdumienie, że teraźniejszość nie da się przewidzieć na podstawie przeszłości. 
— Vipeczka - "Wysokie obcasy"
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo

June 09 2015

sbt
21:28
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromdariuska dariuska viaain ain
21:28
0270 a70f 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaain ain
sbt
21:28
8340 9622 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaain ain
sbt
21:28
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaain ain
sbt
21:21

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

kiedy twoi przyjaciele przedstawili cie komus kogo nie znasz i wyszli z pokoju
sbt
21:18
Życie ludzkie jest pytaniem, a nie odpowiedzią.
— Hłasko
21:15
0458 d02e 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viascianizm scianizm
21:12
6700 9216 420
21:07
8539 c615 420
21:07
7885 3f15 420
sbt
21:05
Give me coffee to change the things I can change and wine to accept the things I can’t.
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viat-e-x-t t-e-x-t
21:01
21:01
I’m drowning in an ocean of thoughts.
— Miguel Sousa
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
sbt
21:01
5034 9ace 420
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viasmutnazupa smutnazupa
sbt
20:59
2600 c918 420
Karpowicz "Ości" 6
sbt
20:58
Najlepsze w czytaniu jest to, ze uciekasz ze swojego życia, możesz przeżyć setki, a nawet tysiące innych żyć.
— After Już nie wiem kim bez ciebie jestem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl